Książki pod choinkę, czyli pewniaczek wśród prezentów

Poszły konie po beto­nie! Mamy gru­dzień i wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do uro­dzin Jezu­ska, któ­re w tym roku będą … Czy­taj dalej Książ­ki pod cho­in­kę, czy­li pew­nia­czek wśród pre­zen­tów