Moja Książka!

Akcja jest tego typu, że przez 13 mie­sięcy, jakie minę­ły od pre­miery mojej książ­ki, sprze­dało się mniej wię­cej tyle egzem­pla­rzy, … Czy­taj dalej Moja Książ­ka!